Trud koji ulažu uposlenici i menadžment Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", svaki dan, 365 dana u godini, prepoznali su naši pacijenti. Na adresu bolnice  svakodnevno stižu pisma pohvale o radu ove zdravstvene ustanove. Jedno od njih možete vidjeti u prilogu.

POHVALA AUG 2014 small

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata