Prof_Sebija_izetbegovic

Prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica JU Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ , obratila se uposlenicima iznoseći u kraćim crtama svoju viziju prvih osnovnih koraka strategije poslovanja ove bolnice u okviru svog programa rada.

U svom govoru direktorica je naglasila da se ta strategija zasniva prvenstveno na razvoju dva najbitnija segmenta – opreme i kadrova.

Akcentirala je da se obnavljanje pojedine zastarjele medicinske opreme nametnuo kao inperativ već u njenom prvom obilasku bolnice i kontaktima sa rukovodiocima medicinskog sektora. Stoga je informisala uposlenike da je već poduzela određene korake kako bi se finansiranje ovog segmenta uspješno pokrenulo. Ujedno je naložila rukovodiocima medicinskog sektora da joj iz tih razloga dostave izvještaje o stanju opreme na svojim odjeljenjima kao i njihovim planovima budući razvoj.

Poseban naglasak direktorica je stavila na poboljšanje kadrovske strukture bolnice potencirajući zapošljavanje novog kadra tamo gdje on nedostaje. Govoreći o ljudskim resursima osobitu pažnju u svom izlaganju obratila je na edukaciju uposlenika koju smatra vrlo značajnim segmentom za kvalitetan rad bolnice, te je, između ostalog, uvođenje naše ustanove u naučno-nastavnu bazu postavila među svoje osnovne prioritetne zadatke. Smatra da Opća bolnica raspolaže ovakvim kadrovima i da im zato treba dati odgovarajući značaj. Povodom toga rekla je da će se poduzeti i mjere na poboljšanju vrednovanja uposlenika koji imaju titule magistara ili doktora medicinskih nauka te akademska zvanja. To će ujedno biti jedan od načina motivacije i drugima koji žele da se edukuju u tom pravcu.

Na kraju, naglasila je da je vrlo odgovorno i profesionalno pristupila zadatku vođenja ove ustanove i da će kao njen čelni rukovodilac odlučno stajati iza prava ali i obaveza svih njenih uposlenika te da isti takav pristup očekuje od svih koji ovdje rade, a prije svega u našem odnosu prema glavnim korisnicima – pacijentima. Samo timskim radom i zajedničkim naporima ova ustanova može sačuvati i povećati kredibilitet koji ima.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava