Direktor Poliklinike Eurofarm, Šukrija Husejnović posjetio je Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš". Tom prilikom, direktor Husejnović donirao je ovom Odjeljenju "košuljicu za histeroskop". Šefica Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo mr. sci. med. dr. Aida Đurđević-Đulepa, zahvalila se na doniranom instrumentu.
Donacija EUROFARM
U Općoj bolnici uspješno se radi histeroskopija. Ovaj zahvat osigurava ginekologu bolji pregled maternice i izvođenje operativnog zahvata na minimalno invazivan način.