Indeks članka

ODJELJENJE ZA HIRURGIJU
ODSJEK ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

Kabinetski šalter - telefon: 033 285-275 033 285-129
Radno vrijeme od 8.00 do 14.30 sati
Pregledi se zakazuju, dok se hitni slučajevi primaju odmah.
Pacijent treba da dođe na zakazani pregled sa uputnicom i ovjeronom zdravstvenom knjižicom. Na osnovu uputne dijagnoze određuje se datum pregleda s obzirom na hitnost.

Usluge iz oblasti ortopedije i traumatologije

- Specijalistički tretman pacijenata sa degnerativnim oboljenjima lokomotornog sistema (sistema za kretanje)
- Specijalistički tretman pacijenata sa urođenim i stečenim oboljenjima lokomotornog sistema
- Specijalistički tretman pacijenata sa traumom lokomotornog sistema
- Manuelne repozicije i plasiranje gipsanih i drugih vrsta imobilizacije
- Kontrolni specijalistički pregledi ortopedsko-traumatoloških pacijenata
- Pregled i previjanje operativno tretiranih pacijenata
- Previjanje postraumatskih rana
- Intraartikularna i periartikularna aplikacija lijekova
- Specijalistički pregledi i pisanje naloga za izdavanje ortopedskih pomagala
- Preoperativno planiranje i obrada pacijenata

Usluge iz oblasti ultrazvučne dijagnostike i tretmana razvojnog poremećaja kuka kod djece

- Klinički i UZ pregled dječijih kukova
- Konzervativno tretiranje razvojnog poremećaja dječijeg kuka

ODJELJENJE ZA HIRURGIJU
ODSJEK ZA UROLOGIJU

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

KABINET ZA UROLOGIJU
Ttelefon 033 285-269. Soba br. 60, prizemlje
Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom 08.00 -14.30 sati.
Pregledi se ne zakazuju. Pacijent dolazi na kabinet sa uputnicom i ovjerenom zdravstvenom knjižicom.

Usluge iz oblasti urologije

- specijalistički klinički pregled i konsultacija
- kontrolni pregled urologa
- digitorektalni pregled, nalaz vanjskih genitalija
- UZ urotrakta,
- kateterizacija (plasiranje i zamjena)
- previjanje i toaleta rana

KABINET ZA CISTOSKOPIJU
Telefon 033 285-268. Soba br. 324, III sprat
Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 9.00 do13.00 sati
Zakazivanje pregleda se vrši na Kabinetu za urologiju (tel. 285-269).

Usluge iz oblasti endoskopske urologije

- eksplorativna uretrocistoskopija
- plasiranje stentova i sondi, plasiranje katetera
- instrumentalna dilatacija i bužiranje uretre
- transrektalni ultravuk prostate
- biopsija prostate pod kontrolom transrektalnog ultrazvuka
- ultrazvuk urotrakta
- plasiranje perkurtane nefrostome pod kontrolom ultrazvuka
- punkcija ciste bubrega pod kontrolom ultrazvuka
- plasiranje cistostomskih katetera pod kontrolom ultrazvuka (cistostoma minima)
- lokalne incizije, EKT kondiloma i previjanje rana
- anterogradne i retrogradne pijelografije, uretrocistografija
- urodinamska obrada – cistometrija
- testovi stres inkontinencije

 

KABINET ZA ANESTEZIOLOŠKE PREGLEDE

Telefon 033 285-182. 

 

KABINET ZA ORTOPEDIJU

Telefon 033 285-129.

KABINET ZA ABDOMINALNU HIRURGIJU

Telefon 033 285-241.

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava