Indeks članka

Od 29.06.2000. (sjednica Skupštine Kantona Sarajevo) naša ustanova posluje pod nazivom J.U. Opća bolnica "Sarajevo". Osnovana je za obavljanje javne zdravstvene djelatnosti u oblasti specijalističko-konsultativne i bolničke zaštite za Kanton Sarajevo. Unutar organizacionih jedinica bolnice obavljaju se sljedeće djelatnosti : hospitalizacija, medicinska njega i hirurške djelatnosti, dijagnostika, liječenje, operacije, analize, hitne intervencije, proizvodnja farmaceutskih preparata, izdavanje i spravljanje lijekova po proceduri.

Osim zdravstvene djelatnosti u bolnici se odvijao dio nastavnih procesa za srednju školu zdravstvenog usmjerenja. Kapacitet ustanove je 300 postelja. U njoj je zaposleno više od 600 uposlenika.

 Baby_hospital_2000_web

U junu mjesecu 2000. godine, bolnica je stekla uslove da nosi naziv "Baby Friendly Hospital – Bolnica prijatelj beba". Time se uključila u globalnu kampanju koju su pokrenuli The World Health Organization (WHO) i The United Nations Childrens Fund (UNICEF). Program ove kampanje je zasnovan na tzv. «10 koraka uspješnog dojenja», a koji podržavaju prava svake majke da izabere dojenje kao najprirodniji i najzdraviji način hranjenja svoje novorođene bebe. Na taj način se naša ustanova pridružila porodici od 16.000 takvih bolnica u svijetu.

Laporpskopija_istorijat_web

Prve laparoskopske operacije i

Informatizacija_IT_web

razvoj našeg bolničkog informacionog sitema započeo je 2000. godine.

 CUM_instorijat_web

Urgentni centar, u okviru bolnice, otvoren je 2002..

OP_sale_web_istorijat

Od 2005. do 2007. radilo se na renoviranju operacionih sala.

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo od 20.04.2006. bolnica dobiva sadašnji naziv – Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš" po šefu hirurških disciplina, glavnom hirurgu Armije BiH i osnivaču bh sindikata uposlenika u zdravstvu.

Porod_istorijat_web

Od 8. augusta 2008. Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo započinje alternativni porodi u vodi, na lopti i stočiću, a iste godine uvodi se i denzitometrija.

Bez_duhanskog_dima_web

2009. godine bolnica postaje članica Asocijacije mreža bolnica bez duhanskog dima. Te iste godine izgrađena je i vlastita koltlovnica.

Fizikalna_web_istorijat

2010. godine otvoreno je Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Profesionalizam udružen sa pogodnom lokacijom su razlozi što se mnogi pacijenti odlučuju za liječenje upravo ovdje.

Specijalistiško-konsultativna služba bolnice unutar više od 20 osnovnih i usmjerenih medicinskih disciplina korisnicima osigurava pružanje usluga visokog standarda kvaliteta i sigurnosti te mogućnost hospitalizacije i planirane operativne zahvate.

Pacijentima na bolničkom liječenju pruža se mogućnost smještaja u jednokrevetnim, dvokrevetnim ili višekrevetnim sobama opremljenim svim neophodnim sadržajima, dok je za bolesnike, kojima je potreban stalni nadzor i intenzvna terapija, osigurana jedinica za intenzivnu njegu i terapiju opremljena savremenom medicinskom opremom. Naša ustanova je jedna od rijetkih koja u svom sadržaju ima i hidroterapiju sa bazenom, kadama i svim sadržajima koji upotpunjavaju ovu disciplinu.

Od svog osnivanja do danas J.U. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" je pretrpila čitav niz funkcionalnih, organizacionih i kadrovskih promjena do promjena i proširenja vrsta patologija koje je liječila. Svjesni smo činjenice da bez obrazovanih kadrova osposobljenih da u svakodnevnom radu koriste i primjenjuju metode i vještine zasnovane na dokazima najbolje medicinske prakse nema budućnosti. Za razliku od ranije prakse, danas se pred uposlenike ove ustanove stavljaju zahtjevi za kontinuiranom postdiplomskom edukacijom i sticanje akademskih zvanja. Inače, pedesetih godina naša ustanova je bila rasadnik kadrova, prvenstveno u oblasti hirurgijr, od kojih su neki bili promovirani u profesore sarajevskog univerziteta i tadašnje kliničke bolnice. Bila je i centar za obrazovanje i edukaciju, mada nikada nije bila dio nastavne baze. Jedan od njenih budućih prioritetnih ciljeva u narednom periodu jeste da postane nastavna baza sarajevskog univerziteta, odnosno zdravstvenih fakulteta za dodiplomsku i postdiplomsku nastavu.

Bolnica je začetnik ideje o formiranju Nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu 1997. godine. Među prvima je potpisala kolektivni ugovor sa Federalnom vladom. Ta organizacija je praktično proširena na nivou cijele FBiH i jedan je od faktora jedinstva radnika u zdravstvu. Bolnički radnici su bili aktivni i u formiranju strukovnih udruženja gdje i danas aktivno učestvuju..

Trajni prioritet našeg rada je nastojanje da nam pacijent bude u fokusu interesa. Pacijent koji ulazi u ovu ustanovu je pacijent njenog cijelog organizacionog sistema. Ne dijelimo ga i ne posmatramo prema njegovim funkcionalnim bolestima, funkcionalnim organima, nego ga sagledavamo kao cjelinu i nastojimo mu pružiti cjelovitu profesionalnu zdravstvenu zaštitu.

Na Evropski dan prava pacijenata, 18. 04.2018 godine, Udruženje za razvoj društva “Kap” s partnerskom organizacijom Udruženjem ICVA proglasilo je, po mišljenju građana, Opću bolnicu “Prim dr. Abdulah Nakaš”, za najbolju zdravstvenu ustanovu u FBiH a prim.dr. Zlatko Kravić, direktor Opće bolnice izabran je za najboljeg zdravstvenog radnika u FBiH.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava