zbrinjavanje rane 1

Zbrinjavanje rana bez traume i boli tema je održanog predavanja namijenjenog uposlenicima Opće bolnice koji se bave ovom problematikom.

zbrinjavanje rane 2

Savremeno zbrinjavanje rana bez traume i boli mnogo je više od samog mijenjanja obloga, istakla je, pred širokim auditorijumom, predavač gospođa Štefica Kuzmić, produkt specijalista za Molnlycke Health Care Zagreb. Ona je dodala da nema loše obloge ako joj prethodi dobra procjena rane:

Kvalitetno zbrinjavanje podrazumijeva:
• jednostavnost primjene obloge
• manipulaciju koja je svedena na minimum
• primjenu obloga koje imaju dobru moć upijanja, te ne lijepe i ne traumatiziraju ranu prilikom njene manipulacije

zbrinjavanje rane 3

Ovom prilikom prisutnima su prezentirani neki od najsavremenijih preparata koji minimiziraju bol i traumu.

 

 

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI