antibiotici

Zbog prekomjernog korištenja antibiotika u svijetu, ali i u BiH, postoji globalni problem rezistencije na ove lijekove.

Prim. dr. Nina Hrabač, specijalista infektolog u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” pojašnjava da je otkriće antibiotika bilo epohalno, ali da je sada, stoljeće poslije, zbog njihovog neracionalnog korištenja nastao problem.

- Postoje jasne smjernice o upotrebi antibiotika, a izdala ih je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zajedno sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti. Te smjernice, između ostalog, ukazuju da bi svaki ljekar trebao propisati ovaj lijek prema antibiogramu, dakle ide se ciljano na njihovu upotrebu. Preporuka je da se koriste antibiotici užeg spektra djelovanja, a zadatak ljekara je da tačno, na osnovu antibiograma, uzimanja brisa iz grla i nosa pacijenta te urinokulture, odredi koji je antibiotik najbolji za tog pacijenta. Osim toga, ljekar treba odrediti i koliko dana pacijent treba uzimati lijek. To znači da osoba nikako na svoju ruku ne treba prekidati niti produžavati korištenje bez konsultacije sa ljekarom – kaže prim. dr. Nina Hrabač.Pojašnjava da antibiotici djeluju isključivo na bakterije, ne na viruse, a virusne infekcije su puno češće od bakterijskih. Virusi uzrokuju prehladu, gripu, većinu grlobolja, upalu sinusa i kašalj. U takvim slučajevima antibiotici ne mogu pomoći pri izlječenju niti ublažavanju simptoma – naglašava dr.Hrabač.

U Općoj bolnici provodi se edukacije o racionalnoj upotrebi antibiotika.

- Imamo utvrđenu politiku i strategiju o racionalnoj upotrebi antibiotika, tzv. Vodič o empirijskoj upotrebi antibiotika, a on sadrži koji antibiotik odgovara kojoj indikaciji. Imamo i rezervnu listu antibiotika, koji spadaju u one širokog spektra, koje koristimo i čuvamo za rezervu. Naša bolnica je umrežena i u Internacionalnu mrežu “Cezar” koja se bavi praćenjem rezistencije. Tu je i naša Komisija za lijekove čiji je zadatak da prati propisivanje lijekova te Komisija za nadzor nad hospitalnim infekcijama. Dakle, potrebno je preventivno djelovati kako bi se upotreba antibiotika stavila pod kontrolu – kaže dr. Hrabač.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata