Artritis

Svjetska zdravstvena organizacija je ovo desetljeće (2010. - 2020.) proglasila «desetljećem kostiju i zglobova» u okviru kojeg se 12. oktobra obilježava i Svjetski dan borbe protiv reumatoidnog artritisa. Od ove bolesti u Evropi boluje više od 300 miliona ljudi.
Reumatoidni artritis je hronična, progresivna, autoimuna bolest koja najčešće zahvata zglobove šaka i stopala. Bolest se ne ograničava samo na zglobove, već se može proširiti i na unutarnje organe te može vrlo brzo dovesti do radne i funkcionalne nesposobnosti i znatno smanjiti kvalitet života oboljelih.

Nepravovremeno otkrivanje bolesti može dovesti do trajnih oštećenja i invalidnosti. Tačan uzrok za nastanak bolesti još uvijek se ne zna, pa za reumatoidni artritis nažalost još nema niti pravog lijeka. Važnu ulogu u liječenju ima rehabilitacijski tim, ali i zdrav način života koji potiče organizam da se sam bori protiv bolesti.

Sirimo Ljubav 200

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata