Darivanje krvi

Za uposlenike Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, u utorak, 14. 08. 2018. godine će biti upriličena druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Svi zainteresirani za ovu humanu akciju krv mogu dati na Odsjeku za transfuzijsku medicinu Opće bolnice u terminu od 8,30. do 13,00 sati.
Akciju organizira Odsjek za transfuzijsku medicinu Opće bolnice (OTM) u saradnji sa Crvenim krstom/križom Općine Centar Sarajevo i Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH.
Tradicija organiziranja ovakvih akcija u Općoj bolnici traje preko deset godina, a organizator se nada da će i ovaj put odaziv uposlenika biti dobar.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata