U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ ubrzanim tempom se educira kadar i provode sve druge neophodne radnje koje će doprinjeti da ova Ustanova do kraja 2018. godine dobije akreditaciju za kvalitet. Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice je već dobilo akreditaciju za kvalitet, a medicinsko osoblje za svoj rad od pacijentica dobiva najviše ocijene. U nastavku prenosimo samo jedno od zapažanja pacijentica sa Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo.

Zahvalnicu možete pročitati OVDJE!

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata