Obuka za koordinaciju

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ) održana je obuka za koordinatorice i koordinatore kvaliteta o temi :“Klinički putevi, njihov razvoj i primjeri kliničkih puteva“. Predavanja su održali direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo i prim.dr. Ranko Čović,menadžer kvaliteta u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš“.

“Neki od razloga za razvoj kliničkih puteva su pružiti što kvalitetniju konzistentnu zdravstvenu zaštitu, smanjiti nepotrebne varijacije– dupliranja, vrijeme čekanja i slično, sredstvo su za kliničku reviziju koje usavršava komunikaciju i pojačava odgovornost osoblja, a menadžment informira o planiranju resursa”, kazao je doc.dr. Novo.

Govoreći o primjeru kliničkog puta, prim.dr. Ranko Čović istaknuo je kako je klinički put nešto što nikada ne može biti do kraja savršeno: “Klinički put se uvijek usavršava kao što se usavršava i ponašanje kliničara koji treba da rade timski kako bi ustanovili šta je za njih najbolje”, kazao je prim.dr. Čović.

Obuka se nastavlja svakog četvrtka do 21. juna ove godine i u tom periodu će biti prezetirani svi osnovni edukacijski moduli, koji mogu biti priznati kao i završeni prvi stepen SHCE edukacije za zdravstveni menadžment.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata