Komunikmacija 1 18

Dr.med. Seniha Čelik, subspecijalista iz J.U. Zavod za javno zdravstvo KS je održala predavanje za osoblje Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“o temi: „Komunikacija u medicini, komunikacija zdravstveni radnik- pacijent“. U modernoj medicini komunikacija ima ogromnu važnost u radu svih zdravstvenih radnika. Uspješno vladanje komunikacijskim vještinama smatra se obavezom dobrog medicinskog radnika, bilo da se radi o komunikaciji s pacijentom, ili interakciji s kolegama i članovima tima ili sa poslovnim partnerima i medijima.

Komunikmacija 2 18
Efikasna interdisciplinarna saradnja, timski rad i kvalitet komunikacijske vještine pokazali su se kao važan faktor u konačnom ishodu liječenja kao i zadovoljstvu bolesnika i njegove porodice.

Komunikacija u medicini uključuje veliki broj interakcija svih učesnika u zdravstvenom sistemu:

  • komunikacija bolesnika i ljekara
  • komunikacija bolesnika i ostalih članova medicinskog tima (med.sestre, psiholozi, socijalni radnici, fizioterapeuti, med.tehničari različitih profila i dr.
  • komunikacija sa članovima porodice bolesnika
  • komunikacija između članova medicinskog tima i interdisciplinarna komunikacija timova
  • komunikacija između zdravstvenih profesionalaca unutar profesionalnih udruženja
  • komunikacija ljekara sa predstavnicima vlasti
  • komunikacija sa organizacijama civilnoga društva udruženja bolesnika
  • komunikacijama sa osiguravajućim društvima, finansijerima
  • komunikacija sa farmaceutskim kućama
  • komunikacija s medijima i dr.

Dobra komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta je važna vještina u medicinskoj praksi na putu do uspješne dijagnoze i liječenja te uspostavljanja odnosa s bolesnikom.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI