U našoj ustanovi održana je prva prezentacija ovog uređaja na području naše regije i Jugoistočne Evrope.

2211

Nove hirurške tehnike sa kontinuiranim povećanjem složenosti postavljaju pred hirurge i njihove timove sve teže zahtjeve. Inteligentni medicinski sistemi za pomoć u hirurgiji mogu eliminisati ograničenja postojećih hirurških tehnika, olakšati rad hirurškom timu naročito pri dugim i komplikovanim operacijama te doprinijeti da operativni procesi budu učinkovitiji. Osim toga, korištenje moderne medicinske tehnologije je postao faktor koji razlikuje jednu bolnicu od druge.

24

Kompanija Trumpf iz Njemačke u saradnji sa partnerskom kompanijom Tuzlafarm d.o.o. organizovala je 6. marta u našoj ustanoviu prezentaciju „Novi trendovi u laparoskopskoj hirurgiji - laparoskopski automatski uređaja ViKY®“ za hirurge laparoskopičare iz BiH. Radi se o automatskom uredaju za asistiranje pri laparaskopskim operacijama. Prezentacija laparoskopske operacije se odvijala preko video linka iz operacione u konferencijsku salu. Učesnici su tom prilikom mogli pratiti dvije laparoskopske operacije iz ginekologije i opće hirurgije.

32

ViKY® asistira kod laparoskopskih i ginekoloških zahvata u vidu držanja i pozicioniranja endoskopa i uterus manipulatora.

Prednost ovog uredaja je precizno i sigurno pozicioniranje instrumenata i endoskopa, omogućava mirnoću slike te mijenjanje položaja endoskopa i vraćanje u egzaktno isti položaj slike. Preuzima monotone i umarajuće radnje pri operaciji što dodatno olakšava rad hirurgu.

Upravljanje se vrši kroz jednostave glasovne naredbe.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata