Invaliditet

Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ je prva zdravstvena ustanova u FBiH koja počinje s uvođenjem Inkluzivnih standarda za osobe s invaliditetom (ISOSI). Ovo su prvi standardi koji će doprinjeti uspostavljanju višeg nivoa zdravstvenih usluga pacijentima sa invaliditetom. Radi se o pilot projektu kojeg Opća bolnica realizira u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).
O tome više na press konferenciji koja je zakazana u Općoj bolnici za ponedjeljak,11.12.2017. godine u 11,00 sati.
Predstavnicima medija će se obratiti direktori Opće bolnice i Akaza-a:
prim. dr. Zlatko Kravić i doc.dr.Ahmed Novo te dr. Belma Goralija, iz nevladine organizacije MyRight.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata