AIDS illustracija

Brojnim akcijama u gotovo svim državama svijeta se 1. decembra obilježava Svjetski dan borbe protiv AIDS-a. Brojnim akcijama usmjerava se pažnja javnosti prema AIDS-u kao vodećoj globalnoj prijetnji. Cilj je ukazati na važnosti prevencije, ali i ranog dijagnosticiranja i liječenja spolno prenosivih bolesti, kao i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja. Također, apeluje se na odgovorno spolno ponašanje, zdrav stil života i zaštitu od spolno prenosivih infekcija te na solidarnost prema oboljelima kroz smanjenje stigme i diskriminacije.
AIDS je sindrom stečenog gubitka imuniteta uzrokovan retrovirusima i to virusima HIV a / tip HIV1 i tip HIV 2/. AIDS su sve HIV pozitivne osobe koje u krvi imaju manje od 200 T4 stanica, / zdrave osobe imaju preko 1000 T4 stanica/. T4 stanice su vrsta limfocita koji su odgovorni za proizvodnju antitijela koja se bore protiv infekcija, a virus HIVa uništava ove stanice. Zbog oštećenja imunološkog sistema oboljeli od AIDSa su pogođeni raznim oportunističkim infekcijama i razvojem tumora.
AIDS je smrtonosna, spolno prenosiva bolest kod homoseksualnih i heteroseksualnih osoba, prenosi se i putem krvi i krvnih komponenata, često se širi kod intravenosnih narkomana upotrebom zajedničkih igala. Može se prenijeti sa trudnice na plod. U svijetu je 34 miliona ljudi zaraženo HIVom i to preko 97% u manje razvijenim zemljama /subsaharska Afrika/.
Simptomi HIV infekcije su povišena temperatura, glavobolja, povećane limfne žlijezde, nakon čega slijedi asimptomatska faza, a potom nagli gubitak tjelesne težine, umor, suhi kašalj, proliv,bijeli plakovi u ustima, na jeziku, ždrijelu, upala pluća i neurološki poremećaji.
Simptomi AIDSa su i pojava raznih oportunističkih infekcija, Kapošijev sarkom, osip, glavobolja, otok i bolovi u zglobovima, kostobolja, bolovi u prsima , u trbuhu, svrbež kože.
Detekcija bolesti se vrši serološkim testovima: Elisa i Western Blot testovi. Testiranje se često treba ponoviti unutar 6 mjeseci. Nađe se smanjen broj T4 limfocita ispod 200, promjene u diferencijalnoj krvnoj slici i prisutnost p24 antigena /dio viriona HIVa/.
Komplikacije AIDSa su brojne oportunističke infekcije. To su upale pluća /Pneumocystis carinii/, razne protozoarne infekcije /toxoplazmoza, kriptosporioza, lamblijaza crijeva. Tu su i gljivične infekcije: Candida albicans, kriptokokni meningitis, histoplazmoza i aspergiloza pluća. Javljaju se razne bakterijske infekcije kao što su tuberkuloza pluća i atipična mikobakterijska infekcija. Česte su virusne infekcije : herpetične, citomegalovirusne, EBV i varicella-zoster virusne infekcije. Razvijaju se tumori: Kapošijev sarkom, limfom, rak cerviksa materice. Komplikacija bolesti je i nastanak demencije.
Prevencija AIDSa je izbjegavanje rizičnih spolnih odnosa, upotreba kondoma, liječenje HIV pozitivnih trudnica.
AIDS se ne prenosi: rukovanjem,grljenjem, kašljem, kontaktom sa predmetima, ubodom insekata, liječenjem u bolnicama kada se sprovode standardne higijenske mjere.
U liječenju AIDSa se koristi visokoaktivna retroviralna terapija koja je znatno produžila život pacijenata. Koriste se: 1. nenukleozidni inhibitori reverzne trankriptaze: Etavirenz, Etravirin i Nevirapin. 2. Nukleozidni
inhibitori reverzne transkriptaze: Abakavir, kombinacija Lamivudin i Zidovudin. 3. Inhibitori proteaze: Atanazavir, Darunavir i Ritonavir. 4. Inhibitori ulaska virusa u stanice: Enfuviritid i Maravirok. 5. Inhibitori integraze.
Posebno se tretiraju i sekundarne oportunističke infekcije. U svijetu su intenzivna istraživanja u pronalaženju vakcine.

Misija

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata