Grupna ocjenjivaci akaz

Dr. Ranko Čović, menadžer kvaliteta u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i dipl.med. sestra Sanela Čović, koordinator za upravljanje rizikom i provjeru kliničkog kvaliteta u ovoj zdravstvenoj Ustanovi, su nakon dvodnevne intenzivne obuke, koju je organizirala Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) uz još 19 učesnika, dobili certifikat za ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta.
Inače, Opća bolnica je prije nešto više od godinu dana krenula u postupak akreditacije u zdravstvu a svi uposlenici bi trebali proći adekvatnu obuku, kako bi što profesionalnije završili ovaj posao. Edukovan kadar će svakako pomoći u podizanju nivoa usluga.

Javne nabavke

JN OBS

UO OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata