Za osoblje Odjeljenja za urgentnu medicinu Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš“, na kojem se zbrine i po 250 pacijenata različitih zahtjeva i patologije, upriličeno je predavanje o temi komunikacija. Predavanje su održale Mahira Poljak, pedagog i Aldijana Zagorac, psiholog iz Porodičnog savjetovališta Kantona Sarajevo. Predavači su se bavili općim pojmom komunikacije i različitim profilima osoba koje u određenim situacijama odreaguju na sebi svojstven način.

Komcum1

Svaki pacijent zaslužuje najbolju uslugu. U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ uposlenici se maksimalno trude da slijede ovu maksimu i profesionalno obavljaju svoje radne zadatke. Uprkos tome, ponekad se nađu u neugodnim situacijama i trpe verbalne napade od pacijenata. Kako se treba ponašati i komunicirati u ovakvim situacijama govorilo se na održanom predavanju.
Preporučen je asertivan način komuniciranja, jer je sigurno put do rješenja i ostvarenja benefita na obostranu korist.
Asertivnost je ponašanje koje karakteriše samouvjerena komunikacija svjesna sopstvenih prava i vrijednosti. Podrazumijeva iskazivanje misli, osjećanja i uvjerenja na direktan, iskren i socijalno prihvatljiv način, uz uvažavanje prava drugih ljudi. Ovo ponašanje karakteriše samopoštovanje, koje je jednako poštovanju prava i vrijednosti druge osobe.
Asertivna osoba zauzima životnu poziciju, ja vrijedim, ti vrijediš. Ona poštuje tuđe mišljenje i stavove, i to ne znači da se mora slagati sa njima. Na taj način čuva svoje granice i dostojanstvo u situacijama kada postoji realna opasnost da bude izmanipulisana.

Komcum3

Neki od elemenata koji nam pomažu da riješimo problem u komunikaciji je da slušamo pažljivo sagovornika te da poštujemo osobu s kojom razgovaramo. Nažalost, u našem okruženju sve smo više svjesniji pasivno- agresivnog ponašanja, koje je po svojoj prirodi praćeno aktivnom rušilačkom energijom.
Sintagma pasivno – agresivno ponašanje je sama po sebi kontradiktorna.

Komcum2
Pasivno agresivno ponašanje generalno karakteriše pasivno suprostavljanje zahtjevima radnog i socijalnog okruženja, praćeno odugovlačenjem, tvrdoglavošću, mrzovoljnošću i neefikasnošću. Ovakvo ponašanje potiče od nesposobnosti da se ljutnja i frustracija izraze na zdrav način.
Osobe koje manifestuju pasivno – agresivno ponašanje izbjegavaju svoje obaveze tako što ih zaboravljaju.One nikada nisu odgovorne za svoje postupke, i uvijek je neko drugi kriv za ono što se događa.
Nije lako mjenjati druge, ali trebamo početi mjenjati sebe.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava