Min 16062017 0

Predstavnici svih kantonalnih ministarstava zdravstva i svih zavoda zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH, održali su u petak, 16.06. 2017. godine, sastanak u Općoj bolnici“Prim. dr. Abdulah Nakaš“. Pored ostalog, na ovom skupu je razmatrano provođenje i implementacija važećih propisa za oblast zdravstva. Dati su prijedlozi za donošenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju za područje FBiH. Pored toga je usaglašena esencijalna lista lijekova za područje FBiH a vodila se i rasprava o neophodnosti kontrolirane upotrebe antibiotika.

Min 16062017 1

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI