Travnik 2017

Delegaciju koju su činili dr. Ranko Čović, menadžer kvaliteta u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ , koordinatorica upravljanja rizikom Sanela Čović, dipl. med. teh. i glavni medicinski tehničar Bolnice Elvedin Dervišević, dipl.med. teh. tokom posjete travničkoj bolnici primio je prim. dr. Muhamed Granov,direktor ove ustanove sa saradnicima.
Ovom prilikom razmijenjena su iskustva o aktuelnoj situaciji u zdravstvu. Posebna pažnja je posvećena uvođenju sistema kontrole kvaliteta i sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga. Istaknut je značaj i uloga menadžmenta u uvođenju ovog procesa, te edukacija i organizacija službi za planiranje i poboljšanje kvaliteta. Naglašena je obavezna edukacije osoblja za ovaj proces, jer je kontrola kvaliteta i sigurnosti zakonska obaveza.
Travnik 2017 2
Uposlenicima J.U. Bolnica Travnik dr. Čović je prezentirao početna iskustva iz Opće bolnice „ Prim. dr. Abdulah Nakaš, u procesu akreditacije. Skrenuo je pažnju kolegama iz Travnika na početne greške koje se mogu dogoditi zbog nedovoljne edukacije i znanja, kako menadžmenta tako i osoblja.
Dogovorena je dalja saradnja ove dvije ustanove, kako na polju uvođenja kvaliteta i sigurnosti u procese pružanja usluga u zdravstvenoj zaštiti, tako i u razmjeni iskustava i dobre kliničke prakse.

Travnik 2017 3

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI