OBS slika white

Zbog nezavršene procedure javne nabavke za izbor pružaoca usluga patohistologije, koje provodi Javna ustanova Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš", jedan broj osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koji su liječeni u ovoj zdravstvenoj ustanovi, nisu mogli dobiti svoje patohistološke nalaze. Pacijenti koji žele mogu izuzeti svoj patohistološki nalaz na osnovu" Zahtjeva" kojeg će dobiti na odjeljenju gdje se liječe, i po ličnom izboru odabrati ustanovu gdje će uzorak biti obrađen. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo svim osiguranicima koji su ličnim sredstvima platili predmetnu uslugu, u nekoj od drugih zdravstvenih ustanova, refundirat će sredstva u skladu sa članom 7. Ugovora o pružanju usluga zdravstvene zaštite zaključenog između JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu.
Zahtjev za refundaciju sredstava osigurana lica mogu predati u jednoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja sa obaveznim prilogom medicinske dokumentacije (otpusno pismo) i računa za izvršene usluge.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI