Poziv na prijavu Neum 2016

Krajem maja ove godine u Neumu su održani "Dani Bosanskohercegovačko - američke akademije nauka i umjetnosti - BHAAS".

Opću bolnicu "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, na ovogodišnjim susretima predstavljala su trojica ljekara sa dva rada. Mr.sci.med.dr. Tarik Muharemović, specijalista ortoped prezentirao je rad o temi: "Antimikrobna osjetljivost najčešće izolovanih mikroorganizama iz hirurških rana kuka, dok su se mr.sci.med. dr. Harun Đozić i dr. Edin Bećiragić predstavili sa radom o temi: "Uticaj načina pripreme operativnog polja na pojavu postoperativnih infekcija".
Ovaj susret stručnjaka iz BiH i dijaspore, organizovan je sedmi put po redu, bio je odlična prilika za razmjenu iskustava sa kolegama koji su porijekLom iz BiH, a zaposleni su kao ortopedski hirurzi širom svijeta. Najviše novina čulo se od kolega koji dolaze iz Amerike ali i drugih evropskih zemalja.