Donacija 07 03 2016

Firma Bosnamedic d.o.o Sarajevo uručila je edukacijski set za provođenje edukacije pacijenata koji su na intenziviranoj inzulinskoj terapiji. Edukacija će biti održana na Odjeljenju interne medicine Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš, prema „Duesseldorfskom modelu" kojeg je razvio prof. Michael Berger u Njemačkoj.


Direktor „Bosnameda" Slađan Ibrišbegović sa saradnicima Naidom Džafić i Mićom Drobcem, tokom sastanka u Općoj bolnici upoznao je v.d. direktora ove zdravstvene Ustanove, prim. dr. Seada Bašića, o detaljima ove edukacije i njenom značaju za pacijente. Također, su naglasili da dvije uposlenice Odjeljenja interne medicine dr. Azra Šabić i dipl.medicinska sestra Amela Isanović, posjeduju srebrene Roche certifikate za provođenje edukacije osoba sa šećernom bolešću. Inače ovaj program se primjenjuje u mnogim evropskim zemljama, modificiran je za primjenu u Velikoj Britaniji, a prilagođen je i za BiH.
Program je u skladu sa najnovijim trendovima i algoritmima za liječenje šećerne bolesti. Edukacija bolesnika o računanju ugljikohidrata u obroku i pravilnoj primjeni terapije temelji se na jednostavnom i slikovitom prikazu namirnica te primjerima kako prilagoditi terapiju svakodnevnim životnim potrebama. Krajnji cilj je da pacijenti nauče kako mogu najbolje sebi pomoći te prevenirati i smanjiti pojavu komplikacija raznih oboljenja.