svjetski dan bolesnika

Svjetski dan bolesnika obilježava se svake godine 11. februara. Ustanovio ga je Papa Ivan Pavao II - 1992. godine kako bi potaknuo ljude različitih vjeroispovijesti da se senzibiliziraju za potrebe bolesnika i da im se osigura bolja zdravstvena briga.

Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o potrebama bolesnih, te naglašavanje značenja nužnosti humane i moralne podrške bolesnima.

Također, obilježavanjem ovog dana odaje se i zahvalnost svima koji se brinu o bolesnicima - zdravstvenim, socijalnim i vjerskim radnicima, te svima ostalima koji su svoj rad posvetili njezi i podršci oboljelim osobama.

Svjetski dan bolesnika je i prilika za podsjećanje na prava koje svatko od nas ima kada se nalazi u ulozi bolesnika.

JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" potiče pravo svakog pojedinca da bude upoznat sa pravima oboljelih koja su propisana Evropskom deklaracijom o pravima pacijenata i Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.