MKB sastanak

Uposlenicima Odsjeka za mikrobiološku dijagnostiku Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš", predavanje o trendovima mikrobiološke dijagnostike Mycobacterium tuberculosis i metodologiji rada, održala je prim.dr. Minelfa Isović.
U posljednjih 10 godina tuberkuloza postaje ponovno globalni problem u svijetu zbog HIV/AIDS epidemije, povećanog broja imigranata iz zemalja sa visokom incidencom tuberkuloze, povećanja siromaštva, konzumiranja droge, beskućništva, neprihvatljivosti terapijskih režima, povećanog broja ljudi u ustanovama za zbrinjavanje itd.
Tuberkuloza može zahvatiti bilo koji organ ljudskog tijela. Na bakteriološku pretragu na tuberkulozu mogu se poslati različiti klinički uzorci. Bez obzira na vrstu uzorka koji se pregleda, temelj uspješne laboratorijske dijagnostike tuberkuloze je kvaliteta uzorka.
Mycobacterium tuberculosis su najčešće pravi ili lagano savijeni vitki štapići, raspoređeni pojedinačno ili grupisani u vidu slova X, V ili M. Zbog specifične građe ćelijskog zida, ova bakterija se može bojiti samo specijalnom tehnikom bojenja, najčešće po Ziehl-Neelsen-u.
Mycobacterium tuberculosis se otkriva metodom mikroskopije, kultivisanja i biološkog ogleda.
Mikroskopijaje direktnog razmaza je brz i najjednostavniji način traženja uzročnika tuberkuloze u patološkom materijalu, najčešće ispljuvka. Pripremljeni materijali se razmažu na staklenoj pločici i boje specijalnom tehnikom bojenja po metodi Ziehl-Neelsen-a. Da bi se bacili našli u direktnom preparatu, mora ih biti najmanje 100 000 u 1 ml uzorka.
Za kultivisanje ove bakterije koriste se specijalne tečne i čvrste hranjive podloge. Najpogodnija za rutinski rad je Lowensteinova podloga i predstavlja „zlatni standard" za kultivaciju ove bakterije.
Uzgajanje uzročnika tuberkuloze iz ljudskog materijala na ovim podlogama je sporo jer je za vidljiv porast kolonija potrebno najmanje oko 10-12 dana inkubacije, a puni rast postižu poslije 3 do 8 sedmica.
Ukoliko imamo porast kolonija, koje svojom morfologijom podsjećaju na bacile tuberkuloze, potrebno je napraviti razmaz i obojiti kolonije po Ziehl- Neelsenu, te mikroskopirati pod uvećanjem od 1000x. Na preparatu ćemo vidjeti karakteristično raspoređene bacile u vidu isprepletanih užadi, tkz. „ Cord-faktor" i tada sa sigurnošću možemo tvrditi da se radi o acidoalkoholo-rezistentnim bakterijama.
Radi brže identifikacije i kultivacije bacila Mycobacterium tuberculosis, krajem 2008. godine, pored klasične dijagnostike ovog bacila na Lowenstein-Jensenovim podlogama, u laboratoriji Opće bolnice, uveli smo i identifikaciju i kultivaciju ovog bacila pomoću tečne MGIT podloge i očitavanje rezultata, koristeći UV lampe i BACTEC MicroMGIT in vitro dijagnostički instrument.
Što se tiče bioloških ogleda, proces se odvija tako da se obrađeni patološki materijal iz različitih dijelova ljudskog organizma inokuliše subkutano zamorcu na unutrašnjoj strani gornje trećine nadkoljenice. Šest nedjelja nakon infekcije životinja se ubije i radi se obdukcija. Makroskopski se pregledaju jetra i slezena, eventualno i pluća. Sa sumnjivih mjesta uzima se bris, boji i mikroskopiše po Ziehl- Neelsenu.

Najnovija metoda za brzu identifikaciju Mycobacterium tuberculosis je PCR metoda, kojom se detektira M. tuberculosis compleks DNA direktno iz različitih uzoraka, bez čekanja porasta kulture.

Napredak u dijagnostici tuberkuloze predstavlja test XpertMTB/RIF. Uz otkrivanje DNA mikobakterija, istovremeno otkriva i rezistenciju na rifampicin. Trenutno su u razvoju i različiti drugi testovi poput Line probe assay for XDR-TB, Manual nucleic acid amplification test 1st generation, Rapid colorimetric drug susceptibility test koji su u naprednoj fazi razvoja te point-of-care test (za otkrivanje tuberkuloze na licu mjesta), Prediction (za detekciju latentne tuberkulozne infekcije), te Manual nucleic acid amplification test 2nd generation, koji su u ranoj fazi razvoja.

D O W N L O A D

Download icon