Provjerite svoj vid

sv dan vida

Na pregled očiju (oftalmološki pregled) trebalo bi redovno odlaziti. Kontrole su nephodne zbog toga što su mnoge očne bolesti „tihe", tj. javljaju se bez simptoma, pa se redovnim očnim pregledom mogu na vrijeme otkriti bolesti koje potencijalno mogu uzrokovati gubitak vida kao i očne manifestacije neke druge bolesti.

Kompletan očni pregled može obuhvatati :

  • vanjski pregled oka
  • testiranje oštrine vida
  • pokretljivost vanjskih očnih mišića
  • mjerenje očnog pritiska
  • pregled očnog dna
  • pregled prednjeg segmenta oka

Minimalni pregled oka sastoji se od:

  • testova oštrine vida
  • zjenične funkcije i mjerenja pokretljivosti vanjskih očnih mišića
  • direktne oftalmoskopije kroz neproširenu zjenicu

Dodatne pretrage

  • ultrazvučni pregled oka

Koliko često treba ići na oftalmološki pregled?

Bebe (starosti ispod 3 godine)

Vaša beba treba da dobije prvi pregled očiju na prvom pedijatrijskom pregledu. Tada treba obratiti pažnju na poremećaje koji se odnose na mišiće oka i bazično ispitivanje postojanja fiziološkog crvenog refleksa u očima.

Djeca (starosti od 4 do 16 godina)

Provjeru vidne oštrine i kompletan pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka treba ispitati prvi put u 4. godini života. Ponavljati preglede svake 2 godine kako bi se pratio razvoj dječijeg oka i vidne oštrine koji su u ovom periodu najintezivniji i najranjiviji.

Populacija starosti od 17 do 40 godina

Savjetuje se kompletan oftalmološki pregled svake 2 godine, pogotovo kod mladih osoba sa pozitivnom porodičnom anamenezom, odnosno, kod osoba koje imaju prisustvo oftalmoloških bolesti u bližoj i daljoj porodici, te koji imaju neku prethodnu povredu oka ili hiruršku intervenciju.

Populacija pacijenata starosti preko 40 godina

Kako godine napreduju i degenerativne promjene pogađaju sve organe, tako ni oko od tih promjena nije pošteđeno. Simptomi poput pada vidne oštrine na daljinu i blizinu, ispadi u vidu zamućenja staklastog tijela, grebuckanje i peckanje u sklopu sindroma suhog oka, su neki od najčešćih pojava u ovoj starosnoj grupi. Preporuka je da se prvi kompletan oftalmološki pregled obavi u čedrdesetoj godini života. Tada se najčešće i javlja potreba za dobijanjem naočala za čitanje. Nakon kompletnog pregleda doktor odlučuje, u zavisnosti od slučaja, kakva bi bila preporučljiva frekvenca daljnjih kontrolnih pregleda.

Osobe koje imaju predisponirajuće faktore rizika kao što su šećerna bolest, povećani krvni pritisak, prisustvo glaukoma, katarakte ili bilo koje druge očne bolesti u porodici, trebaju češće kontrolisati oči, na način kako to preporuči ljekar.