bloodbagnotext-0001

U Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš" , za uposlenike ove zdravstvene ustanove, održana je druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi. S obzirom da je vrijeme godišnjih odmora, organizatori akcije kažu da je odziv davalaca zadovoljavajući i da je velika korist od svake prikupljene doze krvi. Opća bolnica se zahvaljuje svima koji su učestovali u akciji i najavljuje narednu za novembar 2015. godine.

KRV  ils