Skamo CUM predavanja

Na Odjeljenju za urgentnu medicinu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", medicinski tehničar Muamer Škamo, održao je predavanje o tehnikama prenošenja pacijenta za vrijeme transporta i važnosti postavljanja pacijenta u odgovarajući položaj.

Skamo CUM predavanja 2

Prilikom transporta bolesnika, bilo u vozilu hitne medicinske pomoći ili pri transportu u hospitalnim uslovima (npr. na drugo odjeljenje), posebnu pažnju treba posvetiti pravilnom transportnom položaju.
Transportni položaj pacijenta zavisi od vrste oboljenja ili povrede, tj. od njegovog zdravstvenog stanja i potreba. Pacijent mora biti u potpunosti zbrinut. Prije početka transporta pacijent treba biti stabiliziran i osiguran na transportnim nosilima.

Najčešći načini transporta bolesnika su:

  • polusjedeći
  • ležeći položaj u „liniji"
  • Fowlerov položaj
  • koma položaj.

Detaljnije informacije možete pogledati u prilogu.

 

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI