Ortho saradnja

Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo i Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović" iz Banja Luke, započeli su saradnju kroz edukaciju zdravstvenih radnika i razmjenu iskustava. Saradnja dvije zdravstvene ustanove fokusirana je na oblast endoprotetike koljena i kuka, atroskopskih operacija koljena, te rehabilitaciju pacijenata iz navedenih oblasti.
Banjalučki tim, kojeg predvodi prim. dr. Slavko Manojlović, specijalista ortopedije sa traumatologijom dolazi u Opću bolnicu u utorak, 26.05. 2015. godine, kada su planirane operacije sedam pacijenata kojima će biti ugrađena proteza koljena.
Na čelu sarajevskog tima su hirurzi ortopedi iz Opće bolnice prim. dr. sci. med. Šukrija Đozić i prim. mr. sci. med. dr. Sead Bašić, iza kojih stoji velikog iskustvo iz oblasti ortopedije.
Prvu operaciju će uraditi tim iz Banja Luke uz asistenciju ljekara iz Opće bolnice. Sve naredne obavit će ljekari iz Opće bolnice pod mentorstvom dr. Manojlovića. Nakon operativnog zahvata pacijenti, isti dan, počinju fizikalnu terapiju u Bolnici.
U planu je da se ove godine kod 30 pacijenata ugradi proteza koljena, a već naredne godine za više od 50 pacijenata.
Sva dešavanja u operacionoj sali, putem linka, pratiće ljekari i medicinski tehničari. Pored ortopeda u ovaj projekat su uključeni specijalisti i drugih disciplina kao što su anesteziolozi, internisti, radiolozi, fizijatri, fizioterapeuti i drugi..
Hiruški tim Zavoda za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović" stekao je zavidnu reputaciju u stručnim krugovima u regionu, prije svega zbog vrhunske usluge i povoljnih cijena. Izraženo u brojkama, na godišnjem nivou, ugrade oko 700 proteza i to 400 kuka i 300 koljena. Pacijenti nakon operacije kuka, koljena ili ugradnje vještačkog zgloba imaju kvalitetniji život.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI