Zana 1

U Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš", za medicinske sestre i tehničare hirurškog odjeljenja, MT Žana Ignjatić održala je predavanje o epistaksi (krvarenju iz nosa). Akcenat u predavanju stavljen je na ulogu i zadatke medicinskih sestara i tehničara. Predavanje je realizovano u sklopu plana kontinuirane edukacije.

Zana 2

Epistaksa je naziv za krvarenje iz nosa. Razlikujemo prednje i stražnje krvarenje iz nosa, ovisno o tome slijeva li se krv iz nosnica ili u ždrijelo.
Krvarenje iz nosa je najčešće posljedica spoljašnje nosne traume, infekcije, hipertenzije, hemoragične bolesti...

Ako rutinske terapijske mjere ne dovedu do prestanka epistakse, pacijenta treba tamponirati.
Uloga sestre pri tome je da pripremi pacijenta za tamponiranje, pripremi instrumente i potreban materijal, te asistira ljekaru pri izvođenju postupka.
Nakon tamponiranja, pacijentu je potrebno mjeriti vitalne znake, kontrolisati prolaznost disajnih puteva, dati sedativ (po potrebi), održavati njegu usta i davati dovoljno tečnosti.

Tamponi se uklanjaju nakon 2 do 5 dana. Educirati pacijenta nakon vađenja tampona.

Moguće komplikacije nakon tamponiranja su: hipoksemija, opstrukcija disajnih puteva, hipotenzija.

Sa pacijentom treba dobro surađivati, objasniti mu postupak stavljanja tampona, jer je procedura izuzetno neugodna. Stoga kordinacija i timski rad između medicinske sestre i ljekara u stavljanju tampona igra veliku ulogu. Također,  potrebno je vratiti pacijentu samopouzdanje, da bismo mu smanjili anksioznost i potakli saradnju.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI