CRP

U okviru nastavka kontinuirane edukacije u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš", laboratorijski tehničar Sanela Gabela, govorila je o značaju i metodi mjernog postupka C-reaktivnog proteina. Edukacija je organizovana za osoblje Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku.

D O W N L O A D

Download icon