Red, rad i disciplina

Pismo

Obećanje koje je dala prije dvije godine, kada je stala na čelo Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo , da će pored ostalog, u ovoj Ustanovi vladati red, rad i disciplina, a da će pacijenti dobiti najbolju zdravstvenu uslugu, prof. dr. Sebija Izetbegović, direktorica bolnice, u potpunosti je ispoštovala.
U ovoj, sada modernoj zdravstvenoj ustanovi , posvećuje se maksimalna pažnja svim pacijentima. Stručnost i profesionalnost je ono što pacijenti Opće bolnice stalno ističu u svojim pismima zahvale . Takvo je i pismo koje je poslala naša pacijentica, kojoj je zdravstveno osoblje Opće bolnice , kako kaže , spasilo život nakon bezbroj pogrešnih dijagnoza i lutanja u drugim zdravstvenim ustanovama. Pacijentica ističe i zahvaljuje se na stručnosti, nesebičnoj ljudskosti koja se rijetko susreće , te svakom redu
koji vlada u bolnici.

Prenosimo „Zahvalnicu" u cijelosti.

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI