Magnet 01

U adaptiranom prostoru „Stare bolničke apoteke" , koji je smješten u prizemlju Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, u petak, 13. marta 2015. godine, tačno na drugu godišnjicu svog mandata, prof. dr. Sebija Izetbegović ,direktorica bolnice, svečano je pustila u rad uređaj za magnetnu rezonansu.Radi se o jednom od najsevremenijih aparata za magnetnu rezonansu Aera, jačine 1.5 Tesla. Tako je pacijentima , uz ostalo, sada dostupan aparat sa ogromnim dijagnostičkim mogućnostima.
Direktorica Izetbegović i ovom prilikom ponovila je da je ljudski potencijal ove zdravstvene ustanove najvažniji. Posebno je ponosna na 37 novih specijalizanata, koji će dostojno moći naslijediti svoje kolege specijaliste.

Magnet 03

Direktorica Izetbegović je pozvala specijalizante radiologije da presijeku vrpcu i zvanično puste u rad MRI aparat.

Magnet 02

(Specijalizanti radiologije sa prof.dr. S. Izetbegović, direktoricom bolnice)

Magnetna rezonansa je najsavremenija dijagnostička metoda, koja koristi magnetno polje i radiofrekventne talase za dobijanje digitalne slike.
Zahvaljujući multiplanarnosti koja omogućuje preciznu lokalizaciju patoloških procesa, te multiparametorskim mogućnostima, koje omogućuju karakterizaciju lezija, postiže se preciznost u postavljanju dijagnoze.

Magnet 04

Magnet 05

Adaptirana je površina od 400 m2 prostora u kojem je smještena magnetna rezonansa.

Magnet 08

Magnet 09

Magnet 07

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava