Amina B slika2

U svijetu je registrirano više od 150 miliona oboljelih od šećerne bolesti. Smatra se da će se njihov broj do 2025. godine udvostručiti i to zbog produžene životne dobi, debljine, smanjenene fizičke aktivnosti i loših prehrambenih navika, a svaki četvrti će razviti kliničku sliku dijabetičkog stopala. U Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš" za medicinske tehničare hirurškog odjeljenja organizovano je predavanje o najčešćoj komplikaciji dijabetesa-dijabetičkom stopalu. Autori predavanja su medicinski tehničari Admir Nikšić i Amina Brulić-Muratović.

Amina B slika1

Dijabetes se svrstava u kardiovaskulane bolesti, tj. bolesti krvnih sudova i predstavlja stanje hronične hiperglikemije. Kao posljedica dugotrajnog neodgovarajućeg liječenja mogu se razviti razne komplikacije. Od trenutka kad se otkrije šećerna bolest, stopalo je, kao najopterećeniji dio sistema za kretanje, vrlo često na udaru razvoja tegoba i komplikacija. Stoga je dijabetičko stopalo najčešća hronična komplikacija dijabetesa.
Osnovni uzrok čine oslabljene mogućnosti prehrane, ponovljena oštećenja stopala zbog promjena na velikim i malim krvnim žilama uz smanjenje protoka krvi. Povodi nastajanju promjena na stopalima su višestruki - od traumatskih, živčanih, infektivnih, deformiteta stopala, nedostatka higijene, neredovite samokontrole ili kontrole stopala.
Stepen oštećenja diabetičkog stopala na osnovu kojeg se preporučuje daljnji tok liječenja određuje se putem Wagner-Meggitove klasifikacije. Prvi korak u liječenju dijabetičara s oboljelim stopalom je normalizacija glukoze u krvi, zatim zbrinjavanje komplikacija hronične bubrežne bolesti i prisutnih hroničnih infekcija, a tek nakon normalizacije općeg stanja organizma može se uspješno pristupiti liječenju komplikacija na stopalu.
U prevenciji je neophodno na vrijeme spriječiti nastajanje bolesti edukacijom osoba sa dijabetesom. Potrebno im je objasniti sve opasnosti koje se mogu dogoditi i upoznati ih sa svakodnevnim pregledom, higijenom i njegom stopala.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava