Influenza gripa

Gripa je zarazna bolest respiratornog sistema koja je uzrokovana virusom influence i često se javlja u obliku epidemija. Postoje tri tipa virusa inflence: A, B i C. Ove godine cirkuliše virus influence A, tip H3N2 koji je genetski mutirao, te se očekuje teži oblik gripe.

Inkubacija bolesti traje od 1 do 5 dana i simptomi počinju naglo, povišenom temperaturom, kostoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima, glavoboljom i malaksalošću, u trajanju tri dana. Nakon toga se jave gušobolja, hunjavica i kašalj. Bolest najčešće traje oko 7 dana i završava ozdravljenjem.

Komplikacije su češće kod imunokompromitiranih pacijenata, a mogu biti: sinusitis, laringitis, bronhitis, virusna ili sekundarna bakterijska pneumonija, Rejov sindrom, infarkt miokarda i tromboembolijske komplikacije.

Gripa se uglavnom liječi simptomatski. Preporučuje se mirovanje, antipiretici i antitusici po potrebi. Od antipiretika može se uzimati: paracetamol i ibuprofen, a ne smije se uzimati aspirin, osobito se ne smije davati djeci, jer može dovesti do encefalopatije koja je jedna od najtežih komplikacija gripe.
Hroničnim bolesnicima se ordinira i odgovarajuća antivirusna terapija.
Samo u slučaju sekundarne bakterijske infekcije liječnik ordinira i antibiotik.

Osnovna mjera u prevenciji gripe je vakcinacija. Posebno se preporučuje rizičnim grupama stanovništva, a to su hronični ,srčani, plućni, bubrežni bolesnici, osobe sa diabetes mellitusom i osobe starije od 65 godina. Također se vakcinacija preporučuje zdravstvenim zaposlenicima.
Potrebno je provoditi sve preventivne higijensko epidemiološke mjere kao što su: pranje ruku, upotreba zaštitnih maski, održavanje higijene i prozračivanje prostorija. U sezoni gripe neophodno je izbjegavati veće skupove kako bi se zaustavilo širenje virusa.

Dr. Nina Hrabač, infektolog