Predavanje o temi „Infertilitet" je dio plana kontinuirane edukacije na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo, a ima za cilj da pojasni ovu važnu, ne samo medicinsku, nego i socijalnu problematiku. Autor i predavač je dr. Nina Burina, specijalizant ginekologije i akušerstva

Nina B Predavanja ginekologija
Infertilitet je danas sve prisutniji problem među stanovništvom reproduktivne dobi. Čak 10-15% parova se susreće sa problemom neplodnosti, a još 10% ima smanjen fertilitet. Neplodnost je, od strane Svjetske zdravstvene organizacije, proglašena bolešću, a kako svi imamo temeljno ljudsko pravo na zdravlje, ono se odnosi i na reproduktivno zdravlje. Stoga svaki stanovnik ima pravo na liječenje od neplodnosti, ali su, na žalost, velikom dijelu stanovništva pojedini oblici tretmana nedostupni, pa čak i u najrazvijenijim zemljama svijeta.
Neplodnost je multifaktorijalno oboljenje čije uzroke možemo i moramo tražiti kod oba partnera. Definiše se kao nemogućnost zanošenja u roku jedne godine, redovnih, nezaštićenih spolnih odnosa. Osobe koje su zabrinute za svoj fertilitet trebaju stručni savjet i punu posvećenost ljekara, koji će sva svoja stručna znanja i etičke principe, staviti na raspolaganje u rješavanju prisutne problematike. Informacije o pojmu fertilnosti, uzrocima neplodnosti, dijagnostičkim procedurama i mogućem tretmanu, moraju biti dostupne pacijentu. Evaluacija se preporučuje za sve osobe mlađe od 35 godina, nakon jedne godine nezaštićenih spolnih odnosa, bez prisustva riziko faktora, ali i nakon 4-6 mjeseci, ako je riječ o osobama starijim od 35 godina ili sa prisutnim poznatim riziko faktorima za nastanak neplodnosti.
Ovaj kratki pregled osnovnih pojmova, mogućih i najčešćih uzroka neplodnosti, kao i kriterija evaluacije i dijagnostičkih testova koji su na raspolaganju u obradi problema neplodnosti, važan je za razumijevanje dostupnih metoda liječenja i uspješnu implementaciju istih.

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

LUNG HEALTH CONFERENCE

BIH web banner

 

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI