PRVI MEĐUNARODNI KONGRES UDRUŽENJA MEDICINSKIH SESTARA–TEHNIČARA INTENZIVNE MEDICINE U BIH

foto 2 faruk

Udruženje medicinskih sestara-tehničara intenzivne medicine u Bosni Hercegovini, organiziralo je prošlog mjeseca u Fojnici Prvi međunarodni kongres "Partnerstvo s pacijentima", koji je okupio oko 150 učesnika.

Predavači su bili iz Turske, Makedonije, Italije, Kipra, Slovenije, Hrvatske, Njemačke, Srbije i Bosne i Hercegovine.Pored predavača, aktivni učesnici su bili i pacijenti. Oni su sa prisutnima podijelili svoja bolnička iskustva boravka u jedinicama intenzivne njege.

Izvršni direktor Udruženja, mr. zdravstvenih nauka Amer Ovčina ,istakao je da će ova iskustva doprinijeti u poboljšanju standarda i kvaliteta u jedinicama intenzivne njege. On je naveo da su pacijenti najviše govorili o važnost brige cjelokupnog zdravstvenog sistema, za oboljele koji se liječe u kućnoj intenzivnoj njezi i kojima je potrebna pomoć za tuđom njegom, kao i o nabavci specifične medicinske opreme i lijekova.
Istaknuto je da veći broj pacijenata u BiH plaćaju punu cijenu lijekova, koji su im neophodni, a od kojih mnogi nisu na esencijalnoj listi.
Ocijenjeno je da su u jedinicama intenzivne njege medicinske sestre jedna od važnijih karika u sistemu zdravstvene njege i da bi bez njih proces rada bio nezamisliv. Također, konstatovano je da u našoj zemlji nedostaje takvog kadra u jedinicama intenzivnog liječenja ili ga je vrlo mal, u odnosu na zemlje Evropske unije.
" Ipak, bez obzira na to, jedinice intenzivnog liječenja u BiH imaju zavidan kvalitet ,jer se sestrinski kadar trudi da svojim humanim i požrtvovanim radom pomogne što više takvim pacijentima", zaključio je Ovčina.

Na kongresu su učestvovali i uposlenici Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, dipl. med. tehničari Elvedin Dervišević, Jasna Gavrankapetanović, Amila Šabeta i MT Mahir Pekić i Muhamed Bulbul.

Udruženje medicinskih sestara-tehničara intenzivne medicine u Bosni Hercegovini, do sada je realiziralo četiri simpozija posvećena unapređenju zdravstvene njege kritično oboljelih, te uspostavljanju sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvene njege u jedinicama intenzivnog liječenja.

Dva simpozija su organizirana u partnerstvu s Francusko-bosanskom asocijacijom intenzivne medicine u BiH i Udruženjem intenzivne medicine iz Francuske, a dva simpozija u okviru Dana bosanskohercegovačko-američke Akademije nauka i umjetnosti.

DOWNLOAD program kongresa

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI