Vitez 1 2014

Jednodnevni seminar za fizioterapeute pod nazivom „Iskustva iz prakse" održan je 22. novembra u Vitezu. Organizator skupa bilo je Udruženje fizioterapeuta FBiH. Seminaru je prisustvovalo 80 učesnika iz cijele FBiH i sastojao se iz teoretskog i praktičnog dijela. Prezentirano je 10 tema iz oblasti neurologije, ortopedije, sportske medicine, kardiorehabilitacije, balneologije, a realizovane su i dvije radionice - „Mirror Therapy" i „Fascija".

Vitez 2 2014

U ime Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš", sa Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ovom seminaru su prisustvovali fizioterapeuti Nada Marušić, Sabina Jerković, Aldin Berbić i Emir Prazina. Aktivno učešće imala je Sabina Jerković sa temom „Fizioterapija komplikacija hirurških intervencija - sekundarni limfedem".

D O W N L O A D

Download icon