U sklopu redovne edukacije, za medicinske sestre i tehničare Odjeljenja za hirurgiju Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš" održano je predavanje o ulozi medicinske sestre u kontaktu sa pacijentom koji boluje od akutnog glaukoma. Predavač je bila Almina Mušić, med. tehničar na Odsijeku za oftalmologiju.

Glaukom 2

Glaukom ili zelena mrena je uobičajeni naziv za različite bolesti oka, koje uglavnom imaju iste tri osnovne karakteristike - povišen očni pritisak, smanjeno vidno polje i udubljenje papile sa gubitkom mase (atrofije) optičkog nerva.

Akutni glaukom spada u grupu najurgentnih stanja u oftalmologiji, zahtijeva hitno liječenje, jer bez toga može za kratko vrijeme dovesti do sljepila. Od akutnog glaukoma se može oboliti u svakom životnom dobu, ali učestalost obolijevanja se povećava s godinama.

Akutni glaukom se odlikuje tvrdim, crvenim okom sa zjenicom koja ne reagira na svjetlo i uz njega se veže bol i poremećaji vida. Često se mogu uočiti i opći simptomi kao što su glavobolja, mučnina i povraćanje.

Navedeni simptomi su ključni znaci postojanja akutnog glaukoma. Oftalmolozi mogu lako potvrditi dijagnozu mjerenjem očnog pritiska i ispitivanjem prednjih dijelova oka i ugla komore oka (dijagnostičke procedure: tonometrija, gonioskopija, biomikroskopija, oftalmoskopija, vidno polje).

Akutni glaukom zahtijeva hitno liječenje. Zbog opasnosti za vid, bitno je liječenje u početnom stadiju; većina ljudi se ionako obraća liječniku zato što su simptomi krajnje neugodni.

Terapija je prvo medikamentozna radi snižavanja očnog pritiska, a potom slijedi i operacija (alternativno, laserom).

U većini slučajeva akutni glaukom ako se ne liječi može veoma brzo dovesti do sljepila. Međutim, ako je akutni glaukom rano otkriven i ako se adekvatno liječi, prognoze su veoma dobre.

Zadaci medicinske sestre u kontaktu sa pacijentom:

  • Sve pacijente iznad 40 godina života savjetovati da odlaze na oftamološki pregled, a pogotovo one koji u obiteljskoj anamnezi imaju glaukom.
  • Kod glaukomskog pacijenta provjeravati pravilno ukapavanje i uzimanje terapije, te poticati pacijenta na redovite kontrole.
  • U razgovoru sa pacijentima potencirati da aktivnostima u svakodnevnom životu ne treba postaviti nikakva ograničenja jer nema dokaza da bi određena hrana, pića, čitanje... ubrzali tok i razvoj glaukoma.
  • U razgovoru naglašavati da je važno držati pod kontrolom faktore rizika: hipertenziju, aterosklerozu, dijabetes, jer ova stanja znatno pogoršavaju bolest.
  • U svakoj prilici davati podršku pacijentu da prihvati svoju bolest i da nastavi život koji je imao prije pojave glaukoma.

D O W N L O A D

Download icon