Zulejha 1

U Istambulu (Turska), od 16. do 19. Oktobra 2014. godine, održan je „XII Balkanski kongres radiologa". Skup je okupio eminentne stručnjake iz oblasti radiologije sa prostora Balkana (uključujući i predavače iz Japana), koji su iznijeli najnovija dostignuća i trendove u radiologiji, kao i vlastita iskustva iz različitih oblasti dijagnostičke i interventne radiologije.
Bosna i Hercegovina je na kongresu predstavljena sa sedam radova, pri čemu su tri rada došla iz naše ustanove.
Doc. dr. Zulejha Merhemić je, kao moderator sesije o neurodijagnostici i pozvani predavač, održala predavanje o temi „Posterior Fossa Tumors –Imaging Aspects", dok su mr. sci. dr. Bilal Imširović i dr. Anesa Čengić učestvovali sa dva rada - „The role of magnetic resonance imaging in differential diagnosis of focal liver lesions" i „Epidermoid cyst" (poster i oralna prezentacija). Potrebno je naglasiti da se svi radovi bave Magnetic Resonance Imaging-om kao najsavremenijim i najsloženijim, trenutno dostupnim, dijagnostičkim modalitetom.
Ovom prilikom najavljujemo da će se, zahvaljujući izuzetnom angažmanu doc. dr. Zulejhe Merhemić,  „XIII Balkanski kongres radiologa" održati u Sarajevu, od 16. do 18. 10. 2015. godine.

Zulejha 2

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI