MajaDedic CUM 1

U okviru nastavka kontinuirane edukacije u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš", dr. Maja Dedić, specijalista urgentne medicine, predstavila je dva slučaja sa bolom u stomaku uz dijagnostičke dileme kod hitnog prijema i tretmana.

Edukacija je bila namijenjena bolničkim specijalizantima, uposlenicima Odjeljenja za urgentnu medicinu i zainteresovanim ljekarima i medicinskim tehničarima iz ustanove.

D O W N L O A D 

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

Akreditacija OBS Akaz Small

LUNG HEALTH CONFERENCE

BIH web banner

 

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI