Radiologija web 2014-mamografija

Obavještavamo javnost da je počeo sa radom aparat za mamografiju na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš".
Sadašnja uprava bolnice je uspjela da kompletira i stavi u pogon najsavremeniji aparat za mamografiju „Mammomat Inspiration".
Aparat je kupljen u martu 2012. godine i plaćen 780.000 KM ali, bez digitalne stanice, tako da nije bio u upotrebi.
Nakon kompletiranja aparata osoblje za rad je dodatno educirano i početak rada menadžment Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš" obilježava projektom pregleda uposlenica Opće bolnice.
Za vanjske pacijente narudžbe za pregled se vrše na šalteru Odjeljenja za radiološku dijagnostiku bolnice od 8 do 14 sati ili putem telefona 033 285 151.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI