Clanice udruzenja UZZR(Članice Udruženja i Prof.dr. Sebija Izetbegović, Prof.dr. Miroslav Kopjar i Prof.dr. Asim Kurjak)

Predstavnice Udruženja "Žena žrtva rata", koje okuplja silovane žene tokom agresije na BiH, posjetile su Opću bolnicu "Prim. dr. Abdulah Nakaš", i od prof. dr. Sebije Izetbegović, direktorice ove zdravstvene ustanove zatražile konkretnu pomoć u zdravstvenoj zaštiti članica koje su tokom agresije pretrpjele traumu silovanja.

Predsjednica Udruženja Bakira Hasečić , kazala je da je prof. Izetbegović uvijek pomagala Udruženje, i da se zbog toga obratila za pomoć, jer je više žena oboljelo od teških bolesti,  a dugo čekaju na operativni zahvat.

Ona je upoznala direktoricu Izetbegović, sa poteškoćama sa kojima se žene susreću kada je njihova zdravstvena zaštita u pitanju. Uz psihičke poteškoće koje imaju zbog pretrpljene traume silovanja, teško im padaju duga čekanja na pregled te javno pokazivanje kartice po kojoj se identifikuju da su žrtve silovanja.

Prof. Sebija Izetbegović dala je bezrezervnu podršku zahtjevima Udruženja, i obećala svu potrebnu pomoć. Medicinska usluga za članice Udruženja "Žena žrtva rata", se podrazumjeva, a vrata bolnice su otvorena za njih svaki dan, 24. sata.

Također, na sastanku su dogovoreni svi tehnički detalji buduće saradnje.

Clanice udruzenja UZZR-2(Članice Udruženja sa Prof.dr. S. Izetbegović)

Niko ne zna tačne podatke, ali se pretpostavlja da je tokom rata u Bosni i Hercegovini, silovano od 20.000 do 50.000 žena. Najveći broj silovanja zabilježen je u istočnoj Bosni i u Bosanskoj Krajini, posebno u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje.
Bakira Hasečić jedna je od rijetkih žena koje su silovane tokom rata, a koja je naglas progovorila o ovom zločinu.

Clanice udruzenja UZZR-3

Bakira Hasečić uručila je Bilten o radu udruženja Prof.dr. Sebiji Izetbegović.