Obavještavamo javnost da od ponedjeljka, 08. septembra 2014. godine počinje sa radom aparat za mamografiju na Odjelu za radiodijagnostiku Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš".
Sadašnja uprava bolnice je uspjela da kompletira i stavi u pogon najsavremeniji aparat za mamografiju koji je dugo vremena, kao nekompletan (kupljen u martu 2012.godine bez radne stanice i monitora), bio izvan funkcije.

Mamografija je radiološka metoda snimanja dojki koja koristi minimalne doze zračenja i omogućava da vidimo unutrašnju strukturu dojke. Prva mamografija, tzv. bazični mamogram, savjetuje se ženama oko 40. godine, a onda bi je trebalo ponavljati svake dvije, odnosno tri godine.
Učestalost kontrola ovisi o nalazu: ako je uredan, pregled se ponavlja svake godine do dvije godine, a ako nije, prema dogovoru sa liječnikom.
Redovno kontroliranje je od izuzetne važnosti zbog mogućnosti otkrivanja karcinoma dojke u ranim fazama, čime je liječenje pacijentica kao i prognoza mnogo povoljnija (moguće i potpuno izliječenje).

Narudžbe se vrše na šalteru Odjeljenja za radiološku dijagnostiku Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš" od 8 do 14 sati ili putem telefona 033/285-151