Poslije ljetnje pauze, u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš" nastavlja se realizacija plana kontinuirane interne edukacije.

babyginekologija

U ponedjeljak, 1. septembra 2014., na Odjeljenju za gionekologiju i akušerstvo, diplomirani medicinski tehničar Emina Avdić prezentiraće uposlenicima temu:

„Hranjenje djece koja ne mogu da doje"

Predavanje počinje u 14,00 sati.