Eldin Lalic-2

Fizioterapeut Eldin Lalić na Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš", održao je predavanje za sve tehničare bolnice, o temi „Cervikalni bolni sindrom".
Radi se o vratnom bolu koji je često prisutan u današnjoj populaciji. Pacijentima se može pomoći terapijom, a prevenirati edukacijom.

Eldin Lalic-1

Pod cervikalnim bolnim sindromom podrazumijevaju se oboljenja i povrede cervikalne kičme i mekih tkiva vrata sa bolom kao dominantnim simptomom.
Ne postoji trajno ni potpuno rješenje za ovaj problem, no moguće su remisije i usporavanje toka bolesti kroz neke metode.

Bol u vratu bar jednom u životu ima trećina populacije. On prolazi za oko mjesec dana kod 70%, a poslije ovog perioda kod većine od preostalih 30% slučajeva. Akutni bol u vratu rijetko prelazi u hronični.

Bol u cervikalnoj regiji često dolazi i zbog prinudnog stava tijela u toku radnog procesa: najčešće spuštena glava, pognuta ramena, kifotično držanje za računarom, radnim stolom, volanom i sl. Klinički sindrom se može reprezentovati kroz bol u vratu, ramenima i lopaticama, rukama i glavi.

Terapija može biti kauzalna, što podrazumijeva otklanjanje uzroka bola, a ako se uzrok ne može indentifikovati i ukloniti, primjenjuje se simptomatska terapija. Posturalne vježbe i edukacija se provode u kasnijoj fazi liječenja. Kako se recidivi vratnog sindroma ne bi ponavljali, treba redovno primjenjivati naučene vježbe, a svoj radni prostor ergonomski organizovati.

Mnogi cijelo radno vrijeme provode u sjedećem položaju. Stoga je važno po nekoliko puta ustati, istegnuti se ili prošetati, popraviti držanje i vježbati.

D O W N L O A D

Download icon