U organizaciji Evropskog udruženja dječijih neurologa (EPNS) i dr. Richard Newton-a u Sarajevu je od 19. do 22.05.2014. godine, održan trening kurs sa praktičnom primjenom znanja iz oblasti perinatalne neonatologije. Uz učešće stručnjaka iz ove oblasti iz cijele Evrope,jedini predavač iz BiH na ovom treningu bila je doc. dr. Zulejha Merhemić koja je obradila dvije teme:

  • Overview of CNS i Further malformations, including the neurocutaneous syndromes.
  • The normal neonatal brain, imaging modalities and appearances. 

MerhemicZU2

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata