Daris

Daris Nevesinjac i Edin Đono, medicinski tehničari na Odjeljenja Urgentne medicine Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, aktivno su učestvovali na Šestom kongresu hitne medicine , koji je prošle sedmice održan u Vodicama u Hrvatskoj. Na ovom stručnom skupu su prezentirali rad pod nazivom „Iskustva rada na Urgentnom centru tokom pandemije Covid-19“. Pored razmjene iskustava sa kolegama iz regije, naši vrijedni medicinski tehničari su se ovom prilikom upoznali sa novim smjernicama iz oblasti urgentne medicine koje su u primjeni u susjednim državama.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI