Još jedno predavanje realizovano u Općoj bolnici iz plana kontinuirane edukacije.

Tema: Savjeti za praktičan rad medicinskog osoblja sa polupokretnim i nepokretnim pacijentima

Predavač: VMT Mirsad Bašić

Predavanje organizovano za: fizioterapeutske tehničare i diplomirane fizioterapeute Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Predavanje Basic M.-14.04-2

Ovo predavanje je plod višegodišnjeg kliničkog rada sa pacijentima, kao i praćenja savremene literature iz ove oblasti.

Ciljevi predavanja su:

  • Educiranje medicinskog osoblja i usvajanje novih znanja kako bi se prevenirao nastanak profesionalnih oboljenja.
  • Obuka i pomoć pacijentima da prihvate upute zdravstvenih profesinalaca, te da se u što većoj mjeri sami educiraju kako bi što bolje iskoristili svoje preostale fizičke mogućnosti i naučili koristiti pomoćna sredstva.
  • Vladanje komunikacijskim vještinama fizioterapeuta i pacijenta.

Predavanje Basic M.-14.04

U predavanju su prikazana i objašnjena najčešća pomoćna sredstva – trapez, mornarske ljestve, hodalica i kolica. Putem ilustracija je prikazana i mobilizacija pacijenta – ustajanje iz ležećeg u sjedeći položaj u krevetu sa i bez pomagala; ustajanje iz kreveta sa i bez pomagala; transfer krevet-kolica sa obučenim i neobučenim pacijentom; transfer nepokretnog pacijenta; krevet-ležeća kolica.

D O W N L O A D

Download icon