Donacija 25.2.21

Kompanija Berg d.o.o. danas je za potrebe osoblja Odjeljenja za radiologiju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ donirala visokorezolutivni TV led ekran, koji je smješten u multimedijalnu salu na ovom odjelu i povezan je sa Bolničkim informatičkim sistemom (BIS). Za ovu salu je donirano i 30 konferencijskih stolica.

Donacija 25.2.21 2

U ime osoblja i pacijenata donatorima se zahvalila prof.dr. Amela Sofić, specijalista radiologije, kazavši da je na ovaj način omogućen multidisciplinarni pristup radiološkim slučajevima.

Sarajevo,25.02.2021. godina