OBS i KS

Od početka pandemije koronavirusa u Općoj bolnici „ Prim. dr. Abdulah Nakaš “ svim pacijentima i svim uposlenicima se prilikom ulaska u ovu zdravstvenu ustanovu mjeri tjelesna temperatura a nošenje zaštitnih maski je obavezno.
Kao što je poznato, Opća bolnica je uvela 24-satno radno vrijeme na Urgentnom centru i otvorila vrata svih bolničkih ambulanti, kako bi se adekvatno zbrinuo ogroman priliv pacijenata.
Zbog epidemiološke sigurnosti, kako pacijenata tako i osoblja, molimo naše građane da se prilikom trijaže, ali i u bolničkim čekaonicama, pridržavaju preporučenih mjera i da drže distancu te ih podsjećamo da, kada dolaze na pregled, uz uputnicu trebaju imati i ispunjen epidemiološki upitnik iz doma zdravlja.


Zahvaljujemo na razumjevanju i solidarnosti.